Få en Offert

Användarvillkor på Fonster Expert

Var vänlig läs igenom våra Användarvillkor och kontakta kundtjänst om du har några frågor. Användarvillkoren beskriver vad du kan förvänta dig av oss när du besöker eller använder FonsterExpert.se webbplatser och vad vi förväntar oss av dig.

Användarvillkoren innefattar följande rubriker:

Användarvillkoren gäller för FonsterExpert.se webbplats och alla anslutna digitala konton eller egenskaper. Tillsammans benämns dessa som ”Webbplatsen”. Bakom Webbplatsen står ”FonsterExpert.se” eller ”vi”. Du som besöker och använder Webbplatsen benämns som ”Användare” eller ”Beställare”. Företag anslutna till Webbplatsen kallas ”Utförare”.

Genom att använda Webbplatsen accepterar du och godkänner Användarvillkoren utan begränsningar eller förbehåll.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor genom att publicera ändringar online. Mindre ändringar i Användarvillkoren kan göras genom att vi lägger upp en uppdaterad version på Webbplatsen. Den senaste versionen publicerades 2023-11-11. Vid väsentliga ändringar kan vi komma att kontakta Användare via e-post.

Du ansvarar för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar i tid. Om du fortsätter att använda Webbplatsen efter publicering av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

Webbplatsen är inte avsedd för och får inte användas av personer under 18 år.

Det här är Fonster Expert

Webbplatsen är en förmedlingstjänst för företag och privatpersoner som behöver komma i kontakt med Utförare för installation, byte och reparation av fönster. Webbplatsen ägs och drivs av Midnight Marketing AB med org. nr. 559374-1951.

Det är kostnadsfritt att göra en förfrågan som Användare av förmedlingstjänsten. Utförare som ansluter sig till tjänsten kan betala en avgift för att kunna kontakta Användaren. Användaren har ingen skyldighet att anlita någon av de Utförare som lämnar offert.

Hantering av Personuppgifter och Sekretesspolicy

Midnight Marketing AB (559374-1951) följer de regler som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen (PUL) samt General Data Protection Regulation (GDPR), som ersatt PUL.

När du gör en förfrågan via Webbplatsen anger du data som vi behöver hantera och förmedla för att kunna uppfylla vårt erbjudande till dig. Som Användare godkänner du att vi behandlar din data enligt GDPR, och att vi sparar dina uppgifter för att kunna följa upp vår leverans och förmedla relevanta erbjudanden från tredje part till dig som Användare. Du godkänner också att vi skickar dina uppgifter till Utförare som angivit att de är verksamma inom relevant område för att de ska kunna kontakta dig och boka hembesök/skicka offert på din förfrågan. När Utförare har tagit del av din förfrågan är det upp till Användare och Utförare att eventuellt gå vidare och komma överens. FonsterExpert.se ansvar för din aktuella förfrågan upphör när kontakt är förmedlad. FonsterExpert.se lämnar inga garantier för val av Utförare och det utförda arbetet. Det är därför viktigt att du som Användare tar in referenser från Utförare och säkerställer att de du anlitar är seriösa samt har utfört lyckade uppdrag tidigare.

För att kunna behandla din data säkert och tryggt, skapas ett konto till dig på Webbplatsen när du gör en förfrågan. Från ditt konto kan du följa din förfrågan och göra fler förfrågningar för andra tjänster i framtiden, samt ta del av relevanta erbjudanden.

Du försäkrar att du är över 18 år. Vi lagrar dina uppgifter elektroniskt i minst 36 månader av ovanstående skäl (av oss bedömt som berättigat intresse av vikt för vår affärsverksamhet) såvida du inte själv hör av dig och ber om att bli glömd. Vi strävar alltid efter att 1) inte samla in, och 2) löpande rensa bort persondata som inte är relevant för verksamheten. Du kan när som helst begära att bli borttagen ur vårt aktiva register.

Om Cookies och Datainsamling

Även om du inte gör en förfrågan eller öppnar ett konto på Webbplatsen så samlas viss data in om dig via tredjepartsverktyg.

Vi använder:

Google Analytics och Tag Manager, kopplat till Google AdWords, för att kunna leverera så relevant marknadsföring som möjligt
Facebooks ”pixel” i syfte att leverera så relevant marknadsföring till dig som möjligt
Hotjar för att kunna optimera upplevelsen på vår webbplats.

Dessutom används cookies (”kakor”) för att kunna leverera en bra upplevelse till dig, exempelvis genom att låta din webbläsare komma ihåg att du är inloggad på Webbplatsen och vilken typ av enhet (skärmstorlek) du surfar ifrån för att rendera så optimal design som möjligt. Dessutom används cookies kopplade till vårt eget annonsnätverk.

Det vi alltid kontrollerar innan en utförare kan bli en del av Fonster Experts nätverk

Utförare tillhandahåller tjänster inom flera områden indelade i olika kategorier. För att hjälpa dig att hitta relevant Utförare ställer vi krav på samtliga Utförare som vill ansluta sig till Webbplatsen. Vi kan bland annat kontrollera F-skatt, moms, eventuella betalningsanmärkningar och betyg hos våra kreditupplysningspartners.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen är en förmedlingstjänst som hjälper dig att enkelt komma i kontakt med Utförare som du sedan kan jämföra och granska.

Efter denna förmedling av din förfrågan till ett begränsat antal olika Utförare upphör FonsterExpert.se ansvar i sin helhet – inklusive för vilken Utförare du väljer att anlita, deras kompetens eller det arbete de utför.

Vi ger dig förutsättningarna att komma i kontakt med en Utförare, men du som Beställare ansvarar själv för vilken Utförare du väljer eller inte väljer att anlita. Ta därför alltid in referenser från Utförare och säkerställ att de du anlitar är seriösa och har utfört lyckade uppdrag tidigare.

FonsterExpert.se är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan dig och Utförare. Det innebär att FonsterExpert.se inte har, eller kommer att ha, något ansvar överhuvudtaget för eventuella tvister som kan uppstå mellan Användare och Utförare, t.ex. oenigheter gällande arbetet, skador eller utebliven betalning.

Du har ingen rätt att kräva ersättning för ekonomisk eller annan skada till följd av omständigheter som kan härledas till att FonsterExpert.se har förmedlat kontakten mellan Användare och Utförare. Detta inkluderar till exempel felaktiga uppgifter eller bristfälligt utfört arbete.

Information på Webbplatsen

FonsterExpert.se arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på Webbplatsen är korrekta och aktuella, men kan ej garantera detta. Du äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på FonsterExpert.se i de fall det förekommer material som visar sig vara inkorrekt.

Förfrågningar på Webbplatsen och skyldighet att följa svensk lag

FonsterExpert.se har ingen utsedd ansvarig utgivare. Du som Användare ansvarar straffrättsligt för material som du publicerar på Webbplatsen eller skickar till FonsterExpert.se. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Du får alltså inte publicera något material som kan uppfattas som stötande eller kränkande.

Materialet som du publicerar får inte vara illojalt mot den verksamhet som FonsterExpert.se bedriver.

Du är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material publiceras på Webbplatsen eller överförs till FonsterExpert.se.

Immateriella Rättigheter

FonsterExpert.se har rätt att använda texter, logotyper, bildmaterial och annat material som du publicerar på Webbplatsen. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos dig.

Övrigt material, exempelvis texter, grafik, bilder och logotyper på FonsterExpert.se ägs av FonsterExpert.se och är skyddade enligt upphovsrättslagen och varumärkeslagen.

Vidare är FonsterExpert.se databas(er) skyddad(e) enligt upphovsrättslagen.

FonsterExpert.se har rätt att, utan att ange skäl, stänga av Användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor.

FonsterExpert.se har rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som FonsterExpert.se bedriver.

Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan Användaren stängas av med omedelbar verkan.

Om den information som du publicerar skulle leda till skadeståndsskyldighet för FonsterExpert.se som plattform är du skyldig att hålla FonsterExpert.se skadeslös eller ersätta för den skada som åsamkats.

Tillämplig Lag

Tvister med anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

info@fonsterexpert.se